Rivning av ställverk i Trollhättan

Stödmur av natursten i Trollhättan

Sprängning och grundläggning på Smögen

Rivning och grundläggning i Fjällbacka

Litet vindkraftsfundament i Vargön

Grundläggning av fritidshus vid Öresjö

Naturstenstrappa i Vänersborg