Rivning av ställverksbyggnad på Stallbacka industriområde i Trollhättan.