Kompletta mark- och grundentreprenader

Oavsett om det gäller en mursättning på en villatomt eller avloppsarbete i stadskärna så strävar vi alltid efter samma sak. Ett väl utfört arbete och en nöjd kund.

Vatten-, dränerings- och avloppsledningar

Vi utför alla typer av vatten- avlopps- och dräneringsarbeten. Varje uppdrag är unikt och har olika förutsättningar. Vi väger noggrant in alla faktorer för att anpassa arbetet efter varje enskilt projekt.

Försiktig sprängning inom tätort

Vi är specialiserade på försiktig sprängning. Detta gör att du kan känna dig trygg med oss vid arbeten i sprängkänsliga miljöer, t.ex. stadsmiljö eller bostadsområden.

Välkommen!

Vi utför mark- och anläggningsarbeten åt näringsliv, kommuner och privatpersoner. Vi ser det som en självklarhet att alltid leverera högsta kvalitet på våra jobb. Detta bidrar till mindre efterarbete och bättre ekonomi för det enskilda projektet. Vi utgår från Lidköping och jobbar i stora delar av Västra Götaland.

Öga för detaljer

Vårt fokus ligger på att utföra ett noggrant och effektivt arbete med säkerheten i centrum. Oavsett storlek på uppdraget så strävar vi alltid mot högsta kvalitet.

Tjänster

  • Avlopp
  • Dränering
  • Grundläggning
  • Trädgårdanläggning
  • Sättning av mur- och marksten
  • Sprängning (försiktig sprängning)

Kapacitet

Vi har grävmaskinskapacitet från 1,5 ton upp till 30 ton med specialitet 8-9 ton.

getimage-1

Stödmur av natursten i Trollhättan

getimage

Stödmur av betong i Trollhättan

getimage

Anläggning av trädgård

getimage-1

Sprängning och grundläggning på Smögen

getimage-6

Rivning och grundläggning i Fjällbacka

getimage

Litet vindkraftsfundament i Vargön

getimage

Grundläggning av fritidshus vid Öresjö

getimage-2

Naturstenstrappa i Vänersborg